Τελευταία άρθρα
Γενικά για τον Καλαθά..
(Δημοσιεύτηκε στις: 13/10/2011)
Σώστε τη μοναδική παραλία του Πανόρμου..
(Δημοσιεύτηκε στις: 11/10/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 6..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 5..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)

Kofinas keeper Αναρριχητικός Τομέας 2

Πληροφορίες

mpla mpla

Όνομα διαδρομής: Vergesen (1)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 7a
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (8 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Alzheimer (2)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6b
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (7 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: hard disk crash  (3)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 7a
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (8 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Ram (4)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6b+
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (8 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Rom (5)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6a+
Ανάπτυγμα: 23 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (10 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Eprom (6)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6a+
Ανάπτυγμα: 23 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (9 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Memory killer (7)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6a
Ανάπτυγμα: 25 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (9 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Floppy (8)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 3c
Ανάπτυγμα: 15 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (2 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: sindt flut (9)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5a
Ανάπτυγμα: 25 μέτρα?
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (6 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Arche noah (10)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5b
Ανάπτυγμα: 25 μέτρα?
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (9 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Unter geier (11)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5c
Ανάπτυγμα: 25 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (8 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Amstel (12)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6b
Ανάπτυγμα: 30 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (9 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια


Δημοσιεύτηκε στις: 31/01/2011