Τελευταία άρθρα
Γενικά για τον Καλαθά..
(Δημοσιεύτηκε στις: 13/10/2011)
Σώστε τη μοναδική παραλία του Πανόρμου..
(Δημοσιεύτηκε στις: 11/10/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 6..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 5..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)

Kofinas keeper Αναρριχητικός Τομέας 1

Πληροφορίες

mpla mpla

Όνομα διαδρομής: Truci (1)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5c+
Ανάπτυγμα: 10 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (3 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Jardinage (2)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6b
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα?
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (6 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Kaloi trophy (3)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6c
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (8 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Mutant (4)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 8a+?
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα?
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (12 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Nama (5)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 7b?
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα?
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (9 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Orthodoxia (6)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6c+
Ανάπτυγμα: 22 meters
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (8 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Allergo furioso (7)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6b
Ανάπτυγμα: 23 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (9 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Le secret du bonheur (8)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5b
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (6 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Surprise (L2) (9)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6a+
Ανάπτυγμα: 17 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (4 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Lichenia (10)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5b+
Ανάπτυγμα: 17 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (7 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Sud sturm (11)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 6a+
Ανάπτυγμα: 15 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (4 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Mitagpause (12)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5a
Ανάπτυγμα: 12 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (4 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια


Δημοσιεύτηκε στις: 31/01/2011