Τελευταία άρθρα
Γενικά για τον Καλαθά..
(Δημοσιεύτηκε στις: 13/10/2011)
Σώστε τη μοναδική παραλία του Πανόρμου..
(Δημοσιεύτηκε στις: 11/10/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 6..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 5..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)

Δαμνόνι: Αναρριχητικός Τομέας 2

Πληροφορίες

mpla mpla

Όνομα διαδρομής: Unknown (8)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5b
Ανάπτυγμα: 12 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (5 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Unknown (9)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5c
Ανάπτυγμα: 12 μέτρα
Ασφάλιση: Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (6 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Unknown (10)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5b+
Ανάπτυγμα: 14 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (6 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Unknown (11)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5a
Ανάπτυγμα: 19 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (7 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Unknown (12)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5c
Ανάπτυγμα: 13 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (6 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Belgiki sokolata (13)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 5c
Ανάπτυγμα:13 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Unknown (14)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 4c
Ανάπτυγμα: 17 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια


Δημοσιεύτηκε στις: 31/01/2011