Τελευταία άρθρα
Γενικά για τον Καλαθά..
(Δημοσιεύτηκε στις: 13/10/2011)
Σώστε τη μοναδική παραλία του Πανόρμου..
(Δημοσιεύτηκε στις: 11/10/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 6..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)
Αγιος Αντώνιος: Αναρριχητικός Τομέας 5..
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/08/2011)

Αγιοφάραγγο: Αναρριχητικός Τομέας 5

Πληροφορίες

Μπόλικες διαδρομές εδώ αν σκαρφαλώνετε πάνω από 7b. Αυτός ο τομέας είναι η δεξιά πλευρά της σπηλιάς.

Όνομα διαδρομής: La Papion  (8)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 8b+
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (10 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής: Ashimopapo  (9)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 7b
Ανάπτυγμα: 32 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (10 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια

Όνομα διαδρομής: Remove before flight (10)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 7c+
Ανάπτυγμα: 38 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (14 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής:De logo  (11)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 7b+
Ανάπτυγμα: 20 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (10 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής:No Pasaran  (12)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 8b
Ανάπτυγμα: 38 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (14 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια
Όνομα διαδρομής:A Muerte!  (13)8 bolts50 meter rope needed
Βαθμολογία: 8a
Ανάπτυγμα: 30 μέτρα
Ασφάλιση: Πλήρης ασφάλιση. (10 βύσματα) Θα χρειαστείτε μόνο σχονί και σετάκια


Δημοσιεύτηκε στις: 16/08/2011